حمل و نقل داخلی کالا

نورینت

حمل و نقل داخلی کالا

گروه شرکت های حمل و نقل نوری با مدیریت آقای خلیل نوری افتخار داشتــه فعالیت خدمات حــمل و نقل خــود را از سال 1356 آغاز نمــاید که پـس از 4 دهه فعالـیت بنا به نیازمنــدی حیاتی کشور عزیزمــان حسب احسـاس وظیفه باگرد آوری و مـشارکت دلسوزان و ایجاد ناوگانی با نام کاروان یاور ( متشکل از 100 دستگاه نفتکش ) مشغول به خدمت سوخت رسانی در مناطق مختلف کشوربوده که نتیجه آن رفع مشکلات و نیاز هموطنان عزیزمان در آن مقطع حساس کشــوربوده و رضــایتمندی مقامات کشوری و مسئولان شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی را همراه داشته است .

شعب شرکت

شهر آدرس مدیر شعبه